Софія Федак

Софія Федак – к.філол.н., доцент кафедри української та іноземних мов Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.